Популярни статии

Последни новини

Полезна информация

Ню Йорк

София

Сидни

 

 

История

2005 година

октомври

БММ АД съвместно с Института по математика и механика на Българската академия на науките печели конкурс на Националния иновационен фонд към Министерство на икономиката и енергетиката за разработването на специализирана роботизирана система.

2006 година - 2007 година

юли

Специалисти от БММ АД и Института по математика и механика на Българската академия на науките успешно създават “Ортопедичен уред”.

2008 година

юли

БММ АД регистрира полезен модел “Ортопедичен уред” в Патентното ведомство на Република България.

2009 година

декември

БММ АД осъществява своята първата медицинска консултация за български гражданин в държавата Израел.

2010 година

март

БММ АД изпраща своя първи пациент, български гажданин на лечение в държавата Израел.

2011 година

август

БММ АД получава Патент за изобретение на “Ортопедичен уред” от Патентното ведомство на Република България.

септември

БММ АД регистрира търговската марка ACTIVE IMPLANTS в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Glen IMAGING в Патентното ведомство на Република България.

октомври

БММ АД осъществява своята първата медицинска консултация за български гражданин във Франция.

2012 година

януари

БММ АД регистрира търговската марка ITGI MEDICAL в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Check Cap в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Nili MEDIX в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Nicast в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Optho Care в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Life Bond в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Glucon.com в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка SHAMIR в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Nano pass в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Hema Clear в Патентното ведомство на Република България.

БММ АД регистрира търговската марка Hanita Lenses в Патентното ведомство на Република България.

 

bmm.bg © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com