Популярни статии

Последни новини

Полезна информация

Ню Йорк

София

Сидни

 

 

Новини

17/06/2012 - Клиника Асута

Новият медицински център „Асута” в Тел-Авив се намира в северната част на града „без прекъсване”.

От прозорците на суперсъвременното полупрозрачно здание от бетон и стъкло се открива суперсъвременна панорама: районът Рамат а-Хаял – това не е  просто модерната част на Северния Тел-Авив. Именно тук са се установили водещите компании на израелския хай-тек, чиито разработки се използват днес в световноизвестни медицински учреждения в САЩ и Западна Европа. Но преди да започнат шествие по света повечето от тези разработки попадат отначало в „Асута”.

Съседството на новия корпус на телавивската „Асута” с най-големите фирми за високи технологии съвсем не е случайно: много фирми от хай-тека работят за нуждите на здравеопазването, като се започне с изобретяването на „умни” протези, напълно заменящи ставите и се завърши с вграждането на особено чувствителни датчици, прилагани в 16-те операционни зали на болницата на бъдещето.

Впрочем, ако някои от вашите роднини е хоспитализиран и вие сте дошли да го посетите, не се надявайте да попаднете случайно в асансьора на лекуващия лекар. Това е нереално! За болните и посетителите има отделен асансьор, за медицинския персонал съвършено друг, до който човек от улицата – потенциален приносител на инфекция, не го допускат на оръдеен изстрел. Стерилната чистота е залог за по-бързото оздравяване!

- В какво се заключава уникалността на вашата болница? – с такъв въпрос се обърна нашия кореспондент към генералния директор на медицинския център - доктор Ейтан Хай-Ам.

- Да започнем с баналностите, - предлага доктор Хай-Ам. – Първо, „Асута” е най-голямата в Израел частна болница. И сега ние с вас се намираме в новия й корпус, оборудван с апаратура от края на двадесет и първи век. Ако си представите най-модернизираната болница, разполагаща с медицинска техника на бъдещето, няма защо да си фантазирате: ето я!

16 операционни зали – това съвсем не е само възможност едновременно да бъдат  оперирани 16 болни. Всяка от тези зали разполага с няколко операционни, при това – тясноспециализирани. В едната правят отворена операция на сърцето (цялата апаратура е под ръка на хирурзите), в другата – на гръбначния стълб (съвършено друг профил), в третата...

- Реанимационното отделение, или, както е прието да го наричат в Израел, отделение за интензивна терапия – това е цял комплекс, включващ в себе си най-новите прибори – продължава доктор Хай-Ам. – Отделението за  визуализация позволява на болния бързо, без опашки, за премине проверка с СТ (компютърна томография), магнитен резонанс (MRI) и много други, а след това, също така мълниеносно, без най-малко забавяне, да се получат резултатите. Благодарение на това всеки хирург получава пълна информация за своя пациент.

Онкологичното отделение на „Асута” се счита на Запад за флагман на световната  медицинска практика в своята сфера и използва най-новите методи на лечение.

- И при всичко това „Асута” действа като частна клиника, - подчертава доктор Хай-Ам.

- Какво означава това на практика?

- Първо, болният сам, по своя преценка, на основание отзивите и информацията с която разполага, си избира хирург от суперзвездите на израелската медицина: завеждащи отделения на големи държавни болници, практикуващи университетски професори... – обяснява Ейтан Хай-Ам. – Второ, избраният от пациента специалист го съпровожда по време на целия курс на лечение, включително рехабилитацията. А това означава, че той, както никой друг, задълбочено е изучил цялата история на заболяването, постоянно наблюдава за данните на пациента и знае и най-малките изменения в неговото състояние.

Въобще, от моя гледна точка, това е голяма дързост – да се съберат под един покрив суперзвездите на цялата израелска медицина, тоест (да кажем истината) - конкуренти. Нали репутацията на всяко отделение на голяма държавна болница често се гради на имената на четири-пет светила, които работят в нея. И за да попаднеш на консултация при такова светило се налага обикновения болен-израелец да чака с месеци своя ред.

- Тайната е в това, че завеждащите отделения и светилата от разните болници приемат при нас не в работните си часове, а преди или след смяната си, в почивните дни и дни на отпуск – обяснява доктор Хай-Ам. – И ако болният сам е избрал кой ще го оперира  не се предвиждат никакви провали, и в последния, решаващ момент нужният му специалист няма да бъде заменен на масата в операционната от начинаещ, неопитен лекар, както се случва с пациентите-израелци в държавните болници. Ако пациентът съзнателно е избрал частна болница „Асута”, той може дори за секунда да не се съмнява: тук ще избира хирурга или лекуващия лекар измежду най-добрите от най-добрите израелски специалисти. Тъй като само те, завеждащи отделения и заместници, работят тук. От тях и само от тях се състои целия наш щат.

Не е удивително, че телавивското отделение на частната „Асута” заема в Израел, в това число и след големите държавни болници-гиганти, трето място по броя на сърдечните операции.  Що се отнася до сложните медицински проверки, например MRI, CT, то тук „Асута” е без конкуренция.
 

 
 
12/06/2012 - Елдар Рязанов

В Тел-Авив пристигна за продължаване на лечението знаменития руски  кинорежисьор Елдар Рязанов.

През декември миналата година той претърпя в Москва урологична операция. 80-годишният Рязанов е решил да продължи лечението в Израел. Тук той претърпя още една операция, която премина успешно.  Сега Елдар Александрович се чувства  удовлетворително.

Малкият Израел неслучайно е признат международен медицински център. Тук пристигат пациенти от всички краища на света – включително от такива високоразвити страни като Германия, Франция, Америка и др. Такъв голям интерес към израелската медицина се обяснява както с нейните световно признати достижения, така и с напълно демократичните цени.

Хирургия, онкология, кардиология, ортопедия – списъкът на медицинските специалности, в които Израел заема водещи световни позиции е доста внушителен. И съвсем неслучайно хората със световни имена, с възможност да избират най-доброто, предпочитат за лечение именно Израел.

Ние от цялата душа желаем на Елдар Рязанов по-скорошно и пълно оздравяване.

Израелските лекари използват всички достижения на световната медицина, за да окажат най-добра помощ на всички свои пациенти, независимо от степента на тяхната известност. Но безусловно този факт, че хората с възможност за избор предпочитат да укрепват своето здраве в Израел, говори много.

 
 
06/06/2012 - Рак на мозъка

Злокачествените тумори на мозъка са една от най-проблемните области на онкологията.

Приетите методи на лечение – облъчване, химиотерапия, съвсем невинаги позволяват да се постигне желания ефект. Затова с такова внимание се ползва новият метод, предложен от израелските учени.

Той се състои в насочено въздействие върху тумора на слаби електромагнитни полета. Попадането точно в клетката на тумора се постига за сметка на въвеждането в поразената от рак област на мозъка на електрод, осигуряващ точковото излъчване. Облъчените клетки губят възможността да се делят и по този начин се спира нарастването на тумора.

Целенасоченото въздействие само върху раковите клетки осигурява рязък спад на страничния ефект от лечението, с което даденият метод положително се отличава от обикновената радиотерапия. Това предимство на израелското изобретение  е получило своето пълно потвърждение в хода на успешно проведените клинични изпитвания.

Новият израелски метод е получил одобрението на американската федерация за контрол на лекарствата и хранителните продукти – знаменитата и страшна FDA. За първи път за последните 30 години, след изобретяването на препарата евастин,  тази организация е издала разрешение за прилагане на новия метод на лечение на тумори на главния мозък.

Сега новият метод на лечение е разрешен за прилагане на болни с агресивна форма на глиобластом – най-разпространената форма на рак на мозъка.

 
 
02/06/2012 - Белодробен рак

Навигираната бронхоскопия – това е напредничава технология, включваща стандартно изследване с СТ, бронхоскоп с оптическо влакно с електромагнитен датчик в края, умна компютърна програма и ендоскопска камера. Всичко това позволява на лекаря да достигне с висока точност до всяка точка на плевралната кухина.

Ракът на белия дроб заема първо място по честота в западния свят и трето място в Израел.

Туморът може да възникне във вътрешната кухина на белия дроб или в плевралната кухина (между двата слоя на белодробната тъкан). За последните двадесет години се измени честотата на разполагане на белодробните тумори. В миналото повече от 50% образуванията се намираха във вътрешното пространство на белия дроб, а днес – около  70% от рака на белия дроб поразява плевралната кухина. Едно от обясненията за това е нарастващата популярност на цигарите с филтър. Пушачът компенсира ниската доза на никотина с по-дълбоки и чести всмуквания като подлага своята плеврална кухина на по-голямо количество канцерогени от цигарения дим.

Оттук възниква необходимостта от точна диагностика на рака на плевралната кухина, която не е възможно да се извърши с методите на стандартната бронхоскопия. Навигираната бронхоскопия, за разлика от стандартната, е способна точно и достоверно да обследва плевралната кухина, доколкото позволява да се достигне до най-отдалечените ъгълчета на белодробната периферия, недостъпни по предишните методи.

Отначало компютърът създава триизмерна карта като се базира на стандартната проверка с СТ, която пациентът преминава преди това. След това картата се налага върху плевралната кухина на болния като се използват анатомически жалони като отправни точки.

След налагането в тялото на пациента се вкарва бронхоскопът, а чрез него – еднократен катетър, завършващ с малък електронно-магнитен датчик. Преместването на датчика се изобразява на картата. По такъв начин е възможна точна навигация във всяка точка на плевралната кухина в реално време.

Маневреността на катетъра е максимална, той може да се обръща на пълни 360 градуса във всяко разклонение на бронхите. Пристигнал на място навигиращият бронхоскоп се превръща в идеален инструмент, чрез който може да се вкара всеки бронхиален препарат

Доктор Йехуда Шварц, зам.-директор на Белодробния институт на телавивския медицински център „Сораска” отбелязва, че „новият метод е пробив в сферата на диагностиката на белодробните болести, която много години беше в застой. Навигираният бронхоскоп не само разширява пред нас възможностите за достъп до белодробната кухината, но и позволява внимателно да се обследва района на тумора и да се приложат без хирургическа намеса различни препарати, химио- и радиотерапия. Освен това този метод се съчетава със съществуващото оборудване, тоест със стандартните бронхоскопи, и съществено повишава тяхната ефективност”.

Навигираният бронхоскоп неотдавна беше одобрен от американска и европейска здравеопазващи организации.

Методът вече е бил приложен на 240 болни в света, и в 30 случая - в Медицинския център на Тел-Авив.
 

 
 
08/04/2012 - Женското сърце

Сърдечните болести, бъдейки смъртоносни, са хвърляли в ужас много поколения хора

Страхът често поражда митове и легенди. Някои от тях са изсмукани от пръстите, други пък са покълнали от зрънце истина. В тази статия ще разгледаме митовете за кардиологията при жената.

Израелският кардиолог, професор Арам Смолинский:

актуално интервю на тема особености на протичането и лечението на сърдечните заболявания при жените.

Сърдечните болести – монопол на мъжете.

Вярно е. Но само някои от тях и в ограничен период от време. Болестите на коронарните артерии (тези, които хранят сърдечния мускул), предизвикващи инфаркт са редки сред  жените в детеродна възраст. В продължение на доста дълъг период от живота мъжете съставляват мнозинството от пациентите, прекарали инфаркт, операция на сърцето или шунтиране.

Инфарктите при жените са рядкост даже след  детеродната възраст.

Не е вярно. След свършването на детеродната възраст жените „наваксват пропуснатото” и честотата на заболяванията на коронарните артерии при тях става равна на мъжката. Именно инфарктите, а не ракът на гърдата, както се предполага, е най-честата причина за смъртността при жените в след детеродна възраст.

Сърдечните болести се проявяват еднакво при мъжете и  жените.

Не е вярно. Често при жените диагностиката закъснява. Нерядко жената открива, че вече е имала сърдечен пристъп, възприет от нея като грип, разстройство на стомаха или въобще не е забелязан. Сърцето е такъв орган, който ние обикновено не чувстваме. Най-чест признак за сърдечно заболяване е внезапната смърт.  И все пак, когато пациентът се оплаква от напрежение в гърдите, рамената, лявата ръка или врата, може да има подозрения за стенокардия.

Тези класически проявления по-рядко се срещат при жените, поради това често оплакванията на пациентка със стенокардия  звучат мъгляво, нелокализирано, често лекарите дори нямат повод да подозират сърдечен пристъп.

Операцията на сърцето е по-опасна за жените отколкото за мъжете.

Вярно е. Това беше доказано с показателите за смъртност на пациентите, мъже и жени, претърпели операция на сърцето. От тука  следва препоръката да се прилагат по-консервативни методи на лечение, да не се бърза да се подлагат на операция жени със сърдечно-съдова диагноза, по-широко да се използва шунтиране на артериите, коронарни стентове и т.н. Впрочем, при разпределяне на данните за смъртността на пациентите по тяхното тегло се оказа, че общ фактор на риска за мъжете и жените е било тяхното относително малко тегло. Тоест, за хората с малки габарити е по-висок операционният риск. Доколкото жените заемат по-долната част от скалата на човешкото тегло, те се подлагат на по-голям риск.

Някои болести на сърцето се срещат само при жените.

Вярно е. Следродовата сърдечна недостатъчност  не се среща при мъжете.

Впрочем, защо здравите жени при нормално раждане страдат от сърдечна недостатъчност? Това е рядко срещан, но сложен проблем, чиито причини са неясни.

Като правило при консервативно лечение с обикновени препарати за сърдечна недостатъчност болестта постепенно преминава за няколко месеца. В редки случаи сърдечната недостатъчност нараства до смъртно опасни показатели, пир които е оправдано присаждане на сърце. 

Кардиохирургията е голям проблем при бременните жени.

Вярно е. По време на бременността следва да се прецени здравето на майката и ембриона. Има жени, които се претърпели успешно операция на сърцето при бременност.  Необходимостта от спешна операция  произтича от разкъсване на аортата, ПТП, регулярни микроинсулти поради недиагностицирано преди това вродено нарушение или от заболяване на сърдечните клапи, които излагат на опасност живата на жената. Във всеки от тези особени случаи се обсъжда преди операцията дали си струва да се прекъсне бременността. Опасенията произхождат от липсата на статистика за подобни случаи и за влиянието на операцията върху плода. Авторът на тези редове е убеден, че плодът в матката е безусловен паразит – ако оживее майката, то оживява и плодът.

Младите жени, претърпели операция на сърцето не могат да забременеят.

Не е вярно. Преди да се даде направление за операция на някоя жена, внимателно се оценява нейното състояние.  Като правило жените успешно забременяват след сърдечна операция.

Жените, приемащи препарати за разреждане на кръвта не трябва да забременяват.

Не е вярно. Но рискът е повишен. За лекарството за разреждане на кръвта Комадин има съмнения, че причинява вродени пороци и кръвотечение при плода. Бременността не е забранена, но е необходим бдителен надзор за дозировката на препарата. Много жени успешно износват бременността и раждат с Комадин, и въпреки това рискът за майката и ембриона е по-висок от обичайното. Ако за младата жена е показана операция на сърдечните клапи, по-добре е да се коригира съществуващата клапа или да се постави биолгическа протеза. Двата метода не изискват разреждане на кръвта и поради това не създават проблеми с последваща бременност.

Операциите на сърцето оставят голям и неестетичен белег.

Често е вярно. При повечето открити операции на сърцето гръдната клетка се отваря отпред. Белегът може да се направи по-къс, но го има. Ако кожата се зашие акуратно, то през първите седмици след операцията белегът почти не се вижда. Но през следващите месеци в процеса на нормалното заздравяване на тъканите тесничкият и тъничък белег може да стане дебел и некрасив. Това не зависи от хирурга. Често с годините белегът избледнява.

При слабоинвазивните операции на сърцето гръдната клетка въобще не се отваря, затова не остават белези.

Не е вярно. При слабоинвазивните операции също се прониква в гръдната клетка, достига се до сърцето и се прави с него точно това, което и при широко отваряне на гърдите. Операцията не е по-малка, отличава се само по начина на проникване в сърцето. Гръдната клетка се отваря с малък разрез отстрани, в гънката на кожата под дясната гърда. Белегът се закрива от млечната жлеза.

 

 
 
04/04/2012 - Лечения на Рака

Близо ли сме до излекуването на рака?

Пробив в изследванията по спиране на делението на раковите клетки поражда надежда за разработване на ново лекарство, способно да подтисне рака. Изследванията са  били представени в Израел от професор Шай Израели, който се занимава с приложна генетика и изучаването на детските ракови заболявания.

Израелските учени са изучавали ген, подтискането на който спира злокачественото деление на раковите клетки. Генът с наименованието „Стил” (stil) е отделен още през 90-те години при деца, болни от левкемия. Но истински пробив в изследванията настъпва едва сега.

„При нашите опити се изясни, че този общ за всички ген по друг начин се проявява в раковите тъкани” – казва професор Шай Израели. „Стил” е повишен при много видове рак, например при рак на гърдата, белите дробове, правото черво и т.н.”

След това откритие са проведени опити, които са довели учените до извода, че при подтискането на „стил” с методите на генното инженерство делението на обикновените клетки се забавя, а раковите кратки умират.

Сега изследванията се намират в перспективен стадий на предклинични опити върху животни. Професор Израели, учен от катедрата по молекулярна генетика на човека в Тел-Авивския университет, е внимателен във формулировките: „Ако опитите продължат по плана през билките 3-5 години, то ще е възможно да се премине към опити върху хора, което, надявам се, ще доведе до истински прогрес в лечението на рака”.

Сега се използват различни лекарства против рак, блокиращи делението на клетките. Пред учените стои задачата да разработят препарат със съвършено нов механизъм на действие – различен от всичко известно по-рано. Обсъжданото изследване е революционно доколкото механизмът на въздействие на гена „стил” върху инхибицията на делението на клетките е абсолютно нов.

Колегите по изследване, доктор Ашер Кастиел и доктор Михал Марк Даниели, под ръководството на професор Израели, са открили и публикували неотдавна в научната медицинска преса, че подтискането на „стил” влияе на образуването на клетъчни органели, наречени центрозоми и регулиращи делението на клетките. При раковите клетки центрозомите вече са нарушени, което и обяснява ефективността на инхибицията на гена „стил” при гибелта на клетките.

Досега не е открит препарат, подтискащ делението на раковите клетки по друг механизъм.

Коктейл от противоракови лекарства.

Днес ракът се лекува чрез въздействие на няколко препарата, работещи по различни механизми. Това се прави в опит да се преодолее неустойчивостта на ДНК, водеща до ракови мутации. По този начин при децата, болни от левкемия, процентът на оздравяване е висок – 8 от 10 – благодарение на коктейл от 12 препарата, прилаган в продължение на две години.

Едно от доказателствата за това, че подтискането на гета „стил” не предизвиква проблеми със здравето и развитието, са резултатите от наблюдението на три деца-микроцефали, страдащи от много рядка генетическа болест с липса на гена „стил”. Поради генетически нарушения децата са се родили с недоразвит мозък. Останалите системи на организма, обаче, са се развивали нормално, независимо от неработещия „стил”. Поради това може да се надяваме, че подтискането на гена „стил” е способно да спре нарастването на туморите без да вреди на клетките на тялото.

Навремето израелското изобретение – лекарствен „коктейл”, позволяващ да се  забави и контролира развитието на СПИН, успява да запази и продължи живота на болни от СПИН. Той се използва широко от лекари в цял свят.

Сега е настанало време за нови открития в областта на онкологичните образувания. Ние сме на прага на революция в тази област. Израелските учени плътно са се приближили да изобретяване в близките години на лекарство против рака.

 
 
01/04/2012 - Синдрома на Даун

Обикновен анализ на кръвта, взет от бременна жена, позволява с абсолютна точност да се определи дали нейното бъдещо бебе не носи такава тежка генна мутация като синдрома на Даун. При това този анализ може да се направи на ранен етап от бременността, още в 11-12 седмици, когато не е късно да се вземе решение за нейното прекъсване.

Раждането на тежко болно бебе винаги е тежко изпитание за родителите. А такова заболяване като синдрома на Даун, което съчетава в себе си задържане на умственото развитие, порок на сърцето и други отклонения се отнася към генетическите аномалии и в сегашно време не се лекува.

Поради това бъдещите родители имат право да вземат решение за прекратяване на такава утежнена бременност. Само че за това те са длъжни да получат информация за състоянието на здравето на плода на достатъчно ранен стадий от бременността, когато все още не е късно тя да се прекъсне. В такива ранни срокове абортите по медицински показания се допускат даже от религията.

Сега новият анализ на кръвта и бил направен на две групи жени.

В едната група са били бременни, за които вече е бил потвърден синдрома на Даун в плода. В другата група са включени жени, чиито деца ще се родят здрави. Извършеният анализ на кръвта е доказал  своята ефективност и точност във всички случаи без изключение.

Сега перспективната новост преминава краен етап на допълнителни клинични изследвания. През следващата година анализът на кръвта за определяне на синдрома на Даун ще е достъпен да всички желаещи.
 

 
 
27/03/2012 - Виагра спасява живот

Момиченце се появило на бял свят в състояние на силна недоносеност едва в 26-а седмица от бременността.

Тя тежала само 780 грама и имала сериозни проблеми с дишането. Белият дроб на момиченцето били все още доста незрели, така че, независимо от това, че тя се намирала в специален „инкубатор” и била включена към апарата за изкуствена вентилация на белия дроб, не настъпвало подобрение. Лекарите с печал констатирали, че дихателната система на бебето не се развива, а това означава, че неговият живот е застрашен.

За стимулиране на белия дроб на момичето е било взето решение да се приложи виагра – препарат, който в нашето време основно се използва за лечение на еректилна дисфункция при мъжете.  Под действието на виагра настъпва усилване на кръвотока в пениса, което осигурява неговата устойчива ерекция.

В случая с лечението на недоносеното момиче лекарите разчитали на това, че под действието на препарата ще настъпи усилване на кръвотока в белия дроб, което ще помогне да се осигури процеса на неговото развитие. Надеждите на лекарите се оправдали напълно. В продължение на три седмици на момичето вкарвали доза виагра, пропорционална на нейното тегло. В края на третата седмица на лечението лекарите уверено обявили за това, че е постигнат  прогрес – момиченцето започнало да диша самостоятелно.

Днес малката пациентка продължава да се намира под наблюдението на лекарите и ще остане в болницата докато не натрупа необходимото телесно тегло. Но сега прогнозите на специалистите са много по-оптимистични.

Методът за използване на виагра за отглеждане на недоносени деца е бил предложен в САЩ, обаче досега практически не е използван.

Постижението на израелските медици е първи успешен опит за неговото практическо прилагане и то прекрасно характеризира високата осведоменост и професионалната смелост на лекарите в Израел, които са в течение на всички медицински новости и притежават нестандартно мислене, това което прави медицинската наука сродна с висшето изкуство и позволява да се търси положително решение даже в най-сложните случаи.

 
 
21/03/2012 - Гръбначен стълб

Когато става дума за необходимостта от провеждане на планова операция на гръбначния стълб, ставите и други случаи на ортопедическата хирургия, пациентите  преди всичко се страхуват не  от самата операция, а от възможните следоперативни усложнения.  Най-малката грешка на хирурга може за доведе до това човек до края на дните си да бъде прикован към инвалидна количка.

Изобретението на израелските учени – робот-система, получил наименованието SpineAssist – това е истински поврат в медицината. Този робот не само извършва компютърна навигация, но и оперативно информира хирурга за индивидуалните особености на анатомията на пациента.

Операцията, извършвана при участието на  SpineAssist, позволява да се  получат толкова  точни и стабилни резултати, че от израелската система са се  заинтересовали в  много страни по света. Независимо от немалката цена на всеки робот - а тя е 750 хиляди долара – постоянно се получават заявки за неговото закупуване.

В Израел с участието на SpineAssist вече са проведени повече от 400 операции. В скоро време роботът ще стане задължителен елемент  от плановите операции на гръбначния стълб. Той е също така незаменим при изпълнението на минимално инвазивни хирургически намеси, доколкото позволява да се замени широката операционна рана със сравнително неголям разрез.

С помощта на робота хирургът сега има възможност да достигне гръбначния стълб и да изпълни всички манипулации през малък отвор. Не е удивително, че операцията с участието на SpineAssist протича по-бързо, а също намалява следоперативните болки, спомага за много по-бързото възстановяване и много по-рядко дава усложнения и рецидиви на болестта.

Сега се отработват методиките за прилагане на гръбначния робот при операции във връзка със сколиоза, полиомиелит, церебрална парализа, мускулна дистрофия и др. Предвижда се също използването на SpineAssist за удължаване на костите и във връзка с травми на гръбначния стълб.
 

 
 
17/03/2012 - Троичен нерв

Възпалението (невралгията) на троичния нерв е заболяване, характеризиращо се с мъчителни болки в областта на лицето. Болката възниква на участък, където преминава троичния нерв: това може да е долната част на лицето и челюстта или областта около носа и над очите. Най-често боледуват жени над 50 години.

Болката прилича на удар от ток. Тя възниква в резултат на раздразнение на едни или други разклонения на троичния нерв, разположени в областта на челото, бузите, долната челюст.

Причини за възпалението на нерва могат да бъдат притискането му от нарастващ тумор, травматично увреждане, заболяване от множествена склероза. Последната причина е най-честа при развитието тригеминалната невралгия при младите хора.

Симптоматика на тригеминалната невралгия

При много болни болките започват без видима причина, внезапно. В други случаи болките могат да възникнат след автомобилна катастрофа, травма на лицето или стоматологично лечение. В последния случай е прието да се счита, че лечението на зъбите само е открило съществуващ проблем, но съвсем не е негова първопричина.

Един от типичните участъци, където се появяват болки е горната или долната челюст, поради което човек се обръща с оплаквания към стоматолога. Лечението на зъбите, обаче, не води до изчезване на тези болки.

Типичните болки при възпаление на троичния нерв възникват вълнообразно, с периоди на подем и затихване. Болката има стрелкащ характер, обикновено се предизвиква от  допир до съответния участък на лицето, в мястото на преминаване на възпалените участъци на троичния нерв.

Нетипичните болки имат постоянен характер, без периоди на затихване. Те, по правило, се разпространяват върху по-обширни области на лицето. Лечението на  нетипичната невралгия е по-сложно.

Възпалението на троичния нерв има цикличен характер. Пристъпът на болка може да възникне един път на ден, а може и да се повтаря на всеки час. Появяващата се внезапно болка достига своя връх в продължение на 20 секунди, след това се задържа на това равнище в продължение на известно време. Възникването на пристъпа може да се провокира от абсолютно всякакво действие, свързано с подвижността на лицевите мускули или докосване на кожната повърхност. Това може да е миенето или чистенето на зъбите, полагането на козметика и опита за усмивка, бръсненето, удар по носа, разговор, леко движение на въздуха и т.н.

Диференциалната диагностика при подозрение за възпаление на троичния нерв води към такива заболявания като тендинит на слепоочията, синдром на Ърнест, невралгия на тилния нерв. При тендинит на слепоочията болката се появява  в областта на бузата и челюстта, боли главата и шията. Синдром на Ърнест: възпалява се връзката, свързваща основата на черепа к долната челюст, така наречената стиломандибуларна връзка. В този случай боли главата, шията и лицето. Възпалението на вратния нерв предизвиква опасваща болка на главата, а също може да обхване и лицето.

Лечение на възпалението на троичния нерв

Първият етап от лечението на тригеминалната невралгия е прилагането на противогърчови препарати, които често са способни ако не да излекуват, то значително да намалят интензивността на пристъпите на болка. Ако, все пак, терапевтичното лечение  не е довело до желания резултат или в случай на появата на значителни странични ефекти се препоръчва хирургическа намеса.

Съществуват няколко хирургически метода, които се подразделят на открити и презкожни. Откритата оперативна намеса е по-ефективна, но тя изисква краниотомия, поради което може да се прилага само при по-младите пациенти. Лицата в напреднала възраст, имащи различни съпътстващи заболявания, често не са способни да понесат операцията, поради което по отношение на тези болни се използват различни начини на въздействие на троичния нерв през кожата, по по-малко инвазивен път. Открито хирургическо лечение - микроваскуларна декомпресия

В техниката на микрохирургията се извършва разделение на нервните коренчета и притискащите ги кръвоносни съдове. В този случай се намалява чувствителността на нерва към провокиращите фактори, което позволява болният да се избави от мъчителните пристъпи на болка.

  •     Презкожна стереотаксическа ризотомия

Разрушаването на нерва се извършва с метода на електрокоагулация. Електрод във вид на игла се въвежда през бузата в троичния нерв. Електрически импулс разрушава нерва, като по този начин се прекъсва предаването на сигнали за болка в мозъка.

  •     Презкожна глицеринова ризотомия


Това е метод на разрушаване на нерва посредством въвеждането с иглу на глицерин в участъка, където общият нервен ствол на троичния нерв се разделя на три разклонения. Целта на метода е разрушаването на нерва и прекъсването на потока на болезнени импулси.

  •     Презкожна балонна компресия


Методът донякъде напомня катетъризацията на сърдечните съдове, доколкото чрез специален катетър към възпаления участък на троичния нерв се подава специален балон. Като се надува, той притиска нервните окончания и прекъсва подаването на болезнени импулси  След известно време катетърът и балонът се изваждат навън.

  •     Стереотаксическа радиохирургия (гама нож)


Прави се облъчване на участъка на троичния нерв с мощен лъч радиоактивно лъчение. Това е неинвазивен метод. Неговото предимство е отсъствието на странични ефекти от лечението като изтръпване на кожата на лицето, известно понижаване на слуха или двойно виждане. Разрушаването на троичния нерв и разрушаването на пътищата на предаване на болезнените сигнали в главния мозък става по по-малко травматичен начин.

 
 
13/03/2012 - Кардиология Израел

В израелските болници успешно се прилага нов метод на диагностика на кардиологическите проблеми, свързани с нарушаването на ритъма на съкращаване на сърдечните камери.

Въпросът е в това, че синхронното съкращаване на двете камери на сърцето се постига чрез работата на специален център – стимулатор на ритъма, намиращ се в сърдечния мускул и регулиращ работата на сърцето посредством специфични електрически сигнали. Тази функция е изключително важна за нормалната работа на цялата сърдечно-съдова  система. Постигането на синхронизация на работата на сърдечните камери веднага се отразява положително на състоянието на болните, страдащи от сърдечна недостатъчност, повишава качеството на живот и осигурява по-голямата му продължителност.

Известен е начинът за определяне на синхронизацията на съкращаване на двете сърдечни камери с помощта на ултразвук. Това обаче е продължителна и сложна процедура, която са способни да осъществят само малък брой специалисти-кардиолози. Новият метод позволява да се влияе на процеса на синхронизация на сърдечните съкращения по по-прост и ефективен начин. Той е достъпен за широк кръг лекари и дава стабилно високи резултати.

До скоро основен начин за изследване на синхронизацията на съкращенията на всички отдели на сърцето беше методът ЕКГ.

 
 
04/01/2012 - Лечeние вени на крака

Всяка трета жена страда в една или друга степен от увреждане на вените на краката, което на професионален език се нарича тромбофлебит.

Заболяването се проявява чрез появата на капилярна мрежа и развитието на изпъкнали под кожата вени. Естетическият дефект води до това, че жената не може да носи къса пола или шорти, и е принудена да избягва появата в обществото с голи крака. Това създава определени неудобства, особено когато става дума за сравнително младите жени.

Тромбофлебитът, обаче, е не само естетически недостатък. Той създава също така и сериозни физиологически проблеми. Например жените се оплакват от болки, отоци, чувство на умора и тежест в краката, отбелязват изменения в структурата на кожата, поява на пигментация, а на по-късни етапи на болестта – на краката се образуват труднолечими язви.

Новият метод на лечение с пара е основан на изважданото от кръвотока на повредените от заболяването вени. Това се постига с помощта на въздействието с висока температура, която се осигурява от парата на дестилирана вода, запълваща вената. Температурата на тази пара достига 120°С вътре във вената.

За тази цел във вената се вкарва специална тънка тръбичка, така както това се прави при операцията с помощта на лазер или радиовълни. Вкарването на тръбичката се извършва под контрол на ултразвук и под местна анестезия. Запълнената с гореща пара вена се блокира, стените й се свиват и след известно време тя изчезва като престава да изпъква под кожата.

Предимството на този метод, в сравнение с използването на лазер или радиовълни, се състои в това, че с помощта на парата успешно се постига изчезването не само на централни вени, но и на техните разклонения.

Повредените от тромбофлебит вени обикновено придобиват нагънат вид, което пречи на използването на лазерни лъчи и радиовълни. Водната пара, обаче, е способна и в този случай да изпълни целия съд и да доведе до неговото „затваряне”. Поради това новият метод позволява да се реши проблемът както с големите вени, така и с малките разклонения, което в някои случаи прави операцията много сложна. Освен това използването на парата на дестилираната вода се извършва без нито един разрез на кожата, доколкото за навлизането на парата в съда е достатъчно пробождане с игла.  Апаратът, доставящ парата, се съединява към изходния край на иглата.

Следоперативният процес на практика не се отличава от този, при който се използват радиовълни или лазер. Болният се изписва вкъщи час след завършване на операцията и се завръща към обичайния си живот.

Новият метод успешно се прилага от доктор Антонио Ривера от Центъра за лечение на вени в болница „Асута”.

 
 
01/01/1970 - Израелска Сензация

Учени от Телавивския университет, специалисти в областта на невропсихоимунологията, са разработили нов препарат, който забавя изработването в организма на хормоните на стреса – простагландини и катехоламини.

Именно тези хормони, които подтискат реакцията на имунната система, се изработват като реакция на организма към следоперативния стрес. Но именно те, като забавят имунния отговор, препятстват борбата на организма с тези клетки, които са подложени на процес на мутация.

Получава се парадоксална ситуация: операцията по отстраняване на тумора става „начален момент” на образуване на метастази на рак, доколкото изработваните от организма „хормони но стреса” спомагат за появяването на нови огнища на злокачественото новообразувание.

Известно е, че при рак на червата такива метастази се образуват в 50% от случаите, при рак на гърдата – в 25%, при рак на белите дробове – в 90%.

Препаратът, разработен от израелците, блокира изработването в организма на „хормоните на стреса”. По този начин се намалява рискът от развитие на метастазите след хирургическо лечение на тумора. Според резултатите от опитите, направени с животни, при рак на гърдата и рак на червото този риска намалява двойно.

Учените са доказали, че новият препарат трябва да се приема по определена схема. Лечението започва 5 дни преди предвидената операция и се съпровожда с постепенно увеличаване на дозата. След това, в продължение на две следоперативни седмици, дозировките на препарата се намаляват постепенно.

Сега започва серия клинични изпитания на новото израелско откритие върху хора.

Според съобщението на един от централните вестници в страната  - „Хаарец”, в изпитанията е планирано участие на пациенти, страдащи  от рак на дебелото черво.

 
 
01/01/1970 - Остеоартрит

Остеоартритът (остеоартрозата) това е неизлечимо хроническо заболяване, предизвикано от изтриването на хрущяла на ставите и травмирането на вътреставните връзки.

Когато се износва хрущялният слой, покриващ ябълката на костите, те вече не могат да се плъзгат и започват да се допират една с друга. Това предизвиква силна болка, оток на меките тъкани около ставата и нейната трудноподвижност. По време на движение често се чува щракане и пристъргване.

Болката и сковаността в ставите са особено силно изявени сутрин, а също така след по-голямо натоварване. При това под натоварване постепенно се подразбира все по-малки физически усилия. Постепенно човек трудно се придвижва, неговите възможности за ежедневен живот са силно ограничени.

В съвременния западен свят от остеоартрит страдат до 7% от населението.

Защо именно в западния? Защото развитието на цивилизацията все повече води до това, че хората вече не стъпват с боси крака по камъни и пясък, не ходят пеша по пресечена местност, а се придвижват с удобни обувки, непозволяващи непосредствен контакт на краката с разнообразни дразнители. А и хората все по-често ходят по гладка повърхност – асфалт, паркет и т.н.

В този случай основното натоварване пада не на тези групи мускули, които са предназначени за това от природата. Оттук и толкова голямото разпространение на измененията в коленните стави, което особено често се наблюдава при възрастните, над 70 години, хора, а също така при хората със свръхтегло.

За много пациенти единствено решение на проблема става операцията за замяна на колянната става. В Израел, обаче, предлагат оригинален метод на лечение на това заболяване.

Дадено му е названието APOS-терапия.

Методът се състои в точен компютърен анализ на индивидуалните особености на строежа на стъпалото и на походката. Измерванията се правят по време на ходенето боси по специално килимче. Въз основа на обработката на получената информация върху подметката на обувката на пациента се закрепва особена подложка. Носенето на такава обувка променя цялата биомеханика на стъпалото.

Лечебната обувка започва да се използва отначало в продължение на половин час на ден и постепенно се увеличава времето на нейното носене. Мускулите на крака преминават тренировка като привикват към правилното положение. Съответно се променя напрежението на връзките в ставата, цялата конструкция на ставата постепенно се променя като придобива правилната форма.

Тези изменения се изразяват в намаляване на болката, без болкоуспокояващи, без стероиди и други лекарства, изключително под въздействието на правилната работа на мускулите на краката. Паралелно с тези процеси се прави тренировка на мускулите на гърба и корема, което влияе благоприятно на походката и подобрява работата на много вътрешни органи.

Веднъж на няколко месеца пациентът преминава контролен преглед при специалист, който съответно коригира разположението на пластините на подметката на обувката.

APOS-терапията благоприятно се препоръчва при лечение на болки в гърба, при терапия на слединсултни и други неврологични изменени. Резултати от многочислените изследвания, посветени на този метод, нееднократно са били публикувани във водещи медицински списания.

В Израел десетки хиляди пациенти са преминали лечение с помощта на APOS-терапия. Според статистиката показателите на успеха са от 80% до 90% в зависимост от усложнението на клиничното състояние.

В тези случаи, когато все пак не може да се избегне операцията по замяна на колянната става, APOS-терапията е прекрасна предоперативна подготовка, която многократно повишава успеха на операцията.

 
 
01/01/1970 - Митрална клапа

Порокът на митралната клапа – това, за съжаление, е често срещащ се вариант на сърдечна недостатъчност, особено разпространен е той при възрастните хора.

Митралната клапа регулира кръвотока от лявото предсърдие в лявата камера, като осигурява еднопосочно движение. Нормално платната на митралната клапа пропускат кръв само в посока от предсърдието в камерата и не дават възможност за обратно движение, от камерата към предсърдието. Но в случай, че клапата претърпява някакви изменения, нейните платна не се затварят с необходимата плътност.

При това в момента на съкращение на лявата камера кръвта започва да постъпва не само в аортата, но част от кръвта се изтласква през неплътно затворените платна на митралната клапа обратна в лявото предсърдие. Тогава в аортата постъпва по-малко количество кръв от необходимото и лявата камера е принудена да се съкращава по-интензивно, за да осигури кръвоснабдяването на организма.

Постоянно повишеното усилие на мускулите на камерата води до нейната хипертрофия, а в тежки случаи –до нейното отслабване. Регургитацията (обратния поток) на кръвта от камерата в лявото предсърдие създава предпоставки за застой на кръвта в белодробния кръг на кръвообращението. Появява се оток на белите дробове.

Порокът на митралната клапа може да е както вроден, така и придобит – от травматичен, органически или дегенеративен характер.

Много пациенти, страдащи от недостатъчност на митралната клапа, се нуждаят от  хирургическа корекция на този порок на сърцето. В същото време рискът от операцията при тези болни, при които лявата камера е в състояние на тежка дисфункция е особено голям.

В тази ситуация голямо значение има новата слабоинвазивна методика, която се основава на използването на катетъризация. През вената катетърът се придвижва до проникване в сърцето. На края на катетъра е закрепено специално устройство, напомнящо щипка. Тази „щипка”, след като бъде въведена в сърдечната кухина, укрепва двете платна на митралната клапа, с което незабавно оказва лечебен ефект. Регулира се нормалния кръвоток, кръвта започва да навлиза в белия дроб и в големия кръг на кръвообръщение  според необходимото.

Най-важното предимство на новия метод е бързината на извършване на  основната  манипулация. Цялата процедура отнема не повече от час и половина, а хоспитализацията на болния завършва на третия ден от престоя в болницата. Съществено е също и това, че стойността на процедурата не надвишава стойността на обикновена операция на сърдечните клапи.

 
 
01/01/1970 - Чернодробна недост.

Успешно проведено от израелски учени изследване позволи да се открие в организма ген, отговорен за развитието на мастната хепатоза. Тази болест, подобно на епидемия, порази съвременния цивилизован свят. Все повече хора, страдащи от диабет и затлъстяване, се сблъскват с мастното прераждане на черния дроб.

Коварството на мастната хепатоза се състои в неговото безсимптомно протичане в началните етапи на болестта. При много пациенти заболяването се проявява в хода на рутинните анализи или когато човек се обръща към лекар във връзка с чувството на тежест в дясното подребрие.  Междувременно силно напредналата мастна хепатоза заплашва да се развие в остра чернодробна недостатъчност и може да доведе до летален изход.

Група учени-израелци под ръководството на доктор Йехуда Камара открила при опити с лабораторни мишки, че животните, при които е блокиран генът „интерлейкин-1”, не се разболяват от мастна хепатоза. Нещо повече – при лишените от този ген мишки не се развиват и други чернодробни заболявания. По-нататъшните научни изследвания позволиха да се достигне до извода, че именно генът „интерлейкин-1” отговаря в организма за появата в черния дроб на необратими изменения от възпалителен характер.

Откритието на израелските учени представлява революционен пробив в хепатологията. То открива нови хоризонти в разработката на принципно нови пътища и начини за лечение на мастната хепатоза и други болести на този жизнено важен орган.

 
 
01/01/1970 - Ретина на окото

Нов метод на диагностика на патологията на ретината на окото е внедрен в израелската болница „Асута”.

Този метод се нарича ОСТ или Optical Coherence Tomography - Оптическа Кохерентна Томография. Методът представлява неинвазивно изследване на особено тънки слоеве, към каквито принадлежи, в частност, ретината на окото.

Тъканите на окото се изследват с помощта на инфрачервено излъчване. Принципът на действие на оптическия томограф напомнят работата на прибора за УЗИ (ултразвуково изследване), само че вместо акустически вълни се използват оптически.

Ретината на окото представлява извънредно тънка и сложна тъкан, именно в нея преминава зрителният нерв. Тя е разположена в задната част на очната ябълка и съдържа рецептори, възприемащи светлинните вълни и превръщащи ги в изображения, които ние виждаме. Това преобразуване се извършва в зрителните центрове на главния мозък.

Ретината може да се сравни с чувствителна фотолента.

Анализът ОСТ дава възможност да се получи послойно изображение на структурата на ретиновата обвивка на окото послойно, на дълбочина до 10 слоя. С помощта на този метод могат да се определят измененията в ретината, водещи до тежки нарушения на зрението. Сред такива нарушения е, например, натрупването на течност (оток на ретината), получаващо се във връзка с изтичането на течност от повредени кръвоносни съдове на ретината. ОСТ позволява да се открият разкъсванията, образуващи се с ретината в областта на макулата, да се видят кисти или покрития (мембрани), растящи на повърхността на ретината и други патологически състояния. Всички те могат да доведат да тежки поражения на ретината в резултат на което намалява зрението чак до пълно ослепяване.

Проверката с ОСТ помага на лекарите точно да поставят диагноза и съответно да подберат оптималното лечение. В хода на лечението оптическият томографски контрол позволява да се следи степента на ефективност на прилаганите средства и в случай на необходимост своевременно да  се изменят лекарските назначения.

Важно предимство на новия метод е неговият неинвазивен характер. В хода на проверката пациентът седи срещу прибора, техник насочва в преглежданото око светлинен лъч, който се улавя от прибора и се преобразува в изобразителен ред. Лекарят, който е преминал специална подготовка, разчита тази серия от изображения и разпознава съществуващите нарушения в ретината. Проверката отнема само няколко минути, тя е абсолютно безболезнена и по никакъв начин не поврежда окото. При нея няма никакви странични явления, освен кратковременното усещане за слепота, което преминава след няколко минути.

Проверката се предписва за болни с поражение на ретината, например при захарен диабет, когато у човек може да се развие оток на ретината или за пациенти, при които са развива възрастова дегенерация на ретината, а също така за болни, при които е налице запушване на кръвоносните съдове на ретината.

Тази проверка може да е много полезна и за страдащите от глаукома - повишение на очното налягане, доколкото тя позволява по-точно да се прецени състоянието на зрителния нерв и степента на неговото повреждане, което позволява да се осъществи по-точно и индивидуално лечение.

С помощта на метода ОСТ лекарите получават ценни диагностични сведения, помагащи да се определи необходимостта от операция на ретината и да се контролира хода на следоперативното възстановяване.

Болница „Асута” в Израел е един от най-известните медицински центрове  със специализация във всички области на хирургическата помощ  и очната хирургия спада към най-успешната от тях.

 
 

 

bmm.bg © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com